işkur işbaşı eğitim programı için gereken evraklar nelerdir. özellikle bir iş sahibi olmayan gençlerin bir meslek edinebilmeleri için, işkur tarafından uygulamaya koyulan işbaşı eğitim programı ayrıca yüksek öğretim gören öğrencilerin de staj zorunluluğu kapsamında yapıldığında staj yerine geçmektedir

işbaşı eğitim programı mevcut işyerinde en az iki tane çalışanı olan ve işkur’a kaydı bulunan işyerleri, kamu kuruluş ve kurumları payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.

işbaşı eğitim programı evrakları için kimler başvuruda bulunabilir?

15 yaşını dolduran ve 70 yaş aralığındaki kişiler, son bir ay işsizlerse, işbaşı eğitim programı’na başvuruda bulunabilirler. işbaşı eğitim programına katılabilmek için belli şartlar vardır; buna yazımızın ilerleyen bölümlerinde madde madde değineceğiz. işbaşı eğitim programına kayıt olabilmek için öncelikle bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. kuruma bizzat başvuruda bulunarak, işbaşı eğitim programı sözleşmesini imzalamanız gerekir.

işbaşı eğitim programı’na meslek edinme haricinde isteğe bağlı staj kapsamında da kayıt olabilirsiniz. bu kapsamda staj yapmak istediğiniz iş yerinin okulunuzun bulunduğu şehir içerisinde olması da gerekmez. işkur işbaşı eğitim programı ile zorunlu stajınızı yapmak istersiniz ikamet ettiğiniz şehirdeki işkur’a müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

işbaşı eğitim programı şartları nelerdir?

 • yazımızın başında belirttiğimiz gibi iş yerinde en az iki tane sigortalı çalışan olmak zorundadır.
 • 2 ve 10 kişi arasında çalışana sahip yerler bir, 11’den fazla çalışana sahip yerler yüzde on oranında işbaşı eğitim programı katılımcısı alabilirler.
 • işyerleri bu kursiyer kontenjanının hepsini tek seferde kullanmak zorunda değillerdir. bir ayda en fazla 3 sefer olmak üzere işkur’a  yeni kursiyer talebinde bulunabilirler.
 • işbaşı eğitim programı en fazla 320 iş günü uygulanır. bu sürenin kısalması ya da uzaması, kurumun kendi insiyatifindedir. gerektiği takdirde işbaşı eğitim programı belirlenen süreden önce bitirilebilir.
 • işbaşı eğitim programı günde en az 5 saat, en fazla 8 saat sürer. eğitimin günün hangi saatlerinde tatbik edileceği işveren ve işçi tarafından karar verilir. uygun olduğu takdirde haftada bir gün ya da 2 gün olabilir. ya da haftanın her iş günü de program uygulanabilir.
 • işbaşı eğitim programı katılımcısına günde 61,65 tl yevmiye verilir. eğer ki programa katılan kişi öğrenci ise yüzde 25, işsizlik maaşı alıyorsa %50 azalır.  genel sağlık sigortası ve ikmh primleri yine işkur tarafından ödenir.
 • tedaş gibi özel sektöre ortak kamu kurumlarında da işbaşı eğitim programı uygulanabilir.
 • işbaşı eğitim programı’a son 1 aydır çalışmayan ve herhangi bir işi olmayan herkes katılabilir. bunların haricinde lisans ya da önlisans oluşu farketmeksizin, tüm üniversite öğrencileri ve açık lise öğrencileri de kayıt olabilir.

işbaşı eğitim programına katılacak kişide aranan şartlar nelerdir?

öncelikle işkur’a kayıt olmalısınız ve herhangi bir işiniz olmamalı. 15 yaşını tamamlamış herkes katılabilmektedir. mesleği öğreneceğiniz işyeri sahibinin 1. ya da 2. derece yakını olmamalısınız. başlayacağınız işbaşı eğitim programında başlama tarihinden önceki 3 aylık sürede, bu işverenin çalışanı olmuş olamazsınız. ve son olarak son bir aydır sigortalı bir işte çalışmış olamazsınız.

işbaşı eğitim programı başvurusu için işverenin hazırlaması gereken evraklar

 1.  son ay ve geriye dönük 3 ayın kaşeli ve firma yetkilisi tarafından ıslak imzalanmış sgk tahakkuk ve hizmet listeleri
 2.  firma yetkilisine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
 3.  vergi levhasının fotokopisi
 4.  herhangi bir kuruluşa üye ise bunun belgesi
 5.  kurumda doldurulacak işveren beyanı dilekçesi
 6.  işyerinin kaşesi
 7.  yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 8.  işyerinde eğitimi verecek kişinin mevcutsa eğitici belgesi ve işe giriş bildirgesi
 9.  firmanın talep formu üst yazısı
 10.  kaşelenmiş ve firma yetkilisi tarafından ıslak imzalanmış ön talep formu
 11. işyerinin çalışan sayısının azalmayacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün çalıştıracağına dair kaşelenmiş ve firma yetkilisi tarafından ıslak imzalanmış işveren taahhütnamesi
 12. ticaret sicil gazetesi aslı ya da noter onaylı örneği
 13. işkur’da yapılacak iş ve işlemlerinde bulunduğu evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü
 14. müracaatçı firmanın vakıf ise vakıf kuruluş senedi aslı veya noter onaylı örneği
 15. ticaret, esnaf gibi odalara kayıtlı ise son bir yıl içinde alınmış oda kayıt belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
 16. son bir yıl içinde alınmış faaliyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

işbaşı eğitim programı başvurusu için eğitimi alacak kişinin hazırlaması gereken evraklar

 1. nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. mezunsa diploma fotokopisi öğrenci ise öğrenci belgesi
 3. bir tane vesikalık fotoğrafı
 4. iş başı eğitim programı olarak aldığı meslek tehlikeli ise devlet hastanesinden tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu
 5. zorunlu staj kapsamı olarak alınacaksa üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
 6. sgk ya da e-devlet’ten hizmet dökümü çıktısı

bunlar haricinde işbaşı eğitim programı başvurusunda, yaptığınız şehire göre istenen evraklar değişebilmektedir. bölgenizde bulunan işkur birimlerinden hazırlamanız gereken evrakları net bir şekilde öğreniniz.