iş sözleşmesi nedir: bir tarafın bağımlı bir şekilde iş görmeyi, diğer tarafın ise bunun karşılığında ücret ödemeyi kabul ettiği bir sözleşme türüdür. iş sözleşmeleri eğer ki kanunda aksi belirtilmediği sürece, özel bir şekle tabi değildir. eğer ki bir iş sözleşmesinin süresi bir yıl ya da daha fazla ise iş sözleşmelerinin yazılı bir şekilde yapılması şarttır.

iş sözleşmeleri damga vergisinden ve diğer harçlardan muaftır; bunlar için ödeme yapılmaz.

eğer ki iş sözleşmesi yazılı bir şekilde yapılmadıysa, işveren kişi, işçiye en fazla 2 ay içerisinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük veya haftalık çalışma süresini, alacağı temel ücreti ve eğer ki mevcutsa ücret eklerini ve ücreti ne zaman ödeyeceğini, süresi belirli ise iş sözleşmesinin ne kadarlık bir süreyi kapsadığını, iş sözleşmesinin fesih edildiği takdirde işçinin ve işverenin uymak zorunda olduğu hükümleri gösteren yazılı bir belge vermek zorundadır.

eğer ki iş sözleşmesinin süresi bir aydan fazla değilse, yukarıda sayılan bu hüküm geçerli değildir. iş sözleşmesi 2 ay süre geçmeden bittiyse bu bilgilerin en geç iş sözleşmesinin sona erme tarihinde işçiye yazılı bir şekilde verilmesi gerekir.

iş sözleşmeleri şekil serbestliğine sahip olsa da aslında yapılması zorunludur. çünkü iş sözleşmeleri, gerektiği takdirde bir ispat şartıdır. iş sözleşmesi bir özel hukuk sözleşmesidir. işçilerin şahsına bağlıdır ve hem işçiye hem de işverene karşılıklı edimler yüklemektedir.